Kontakt

BSM Salt Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
biuro@bsmsalt.pl

DZIAŁ HANDLOWY

 

tel.: +48 500 379-635


Marta Drażba
marta.drazba@bsmsalt.pl
tel.: +48 500 379-570

tel.: +48 500 379-897

Co to jest sól?

SÓL jest produkowana w wielu różnych postaciach i formach, w zależności od sposobu pozyskiwania i wykorzystania. Może występować w formie kryształków, bardzo drobnych kryształków, jako drobny proszek lub sól sprasowana w twarde tablety lub bloki.

Sól jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i znanych surowców w kuchni. Sól jadalna o nazwie chemicznej NaCl jest związkiem sodu Na i chloru Cl. W soli jest 2-3% innych substancji, chlorów i siarczanów. Bez soli, czy raczej bez sodu nie możemy się obejść. Jest on potrzebny do należytego przenoszenia sygnałów nerwowych, funkcjonowania mięśni.

WŁAŚCIWOŚCI CHLORKU SODU

Wzór NaCl
Numer CAS: 7647 14
Numer WE: 231 598
Ciężar cząsteczkowy - NaCl 58.4428
Masa atomowa - Na 22.989768 (39.337%)
Masa atomowa - Cl 35.4527 (60.663%)
Postać ciało stałe
Kolor   biały
Zapach   bez zapachu
pH   5 – 8 (r-r 50 g/l H2O w 20ºC)
Temperatura topnienia 800ºC
Temperatura wrzenia 1461ºC
Gęstość: 2,16 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy około 1140 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20ºC)