Kontakt

BSM Salt Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
biuro@bsmsalt.pl

DZIAŁ HANDLOWY

 

tel.: +48 500 379-635


Marta Drażba
marta.drazba@bsmsalt.pl
tel.: +48 500 379-570

tel.: +48 500 379-897

Rodzaje soli

Sól kamienna

Sól kamienna jest najczęściej występującym minerałem w złożach soli. Sól kamienna jest to chlorek sodu NaCl o zawartości prawie 40% sodu i 60% chloru, często zawiera domieszkę chlorku wapnia i magnezu. Wydobywa się ją w kopalniach podziemnych w postaci bloków, kamieni lub brył. Bywa klarowna, bezbarwna (w czystej formie) lub zabarwiona na szaro iłem na czerwono żeleziakiem, na brązowo substancjami żywicznymi, niebiesko metalicznym sodem. Charakteryzuje ją doskonała rozpuszczalność w wodzie. Sól można otrzymywać na dwa sposoby. Pierwszy to wydobycie ze złóż kopalnianych. Drugi to pozyskiwanie soli z wody morskiej. W stanie stałym sól przeważnie wydobywa się metoda górniczą. W kopalniach zazwyczaj stosuje się metodę komorową. W celu odkrycia złoża kopie się szyb, z którego drąży się korytarze i stopniowo wydobywa się sól z tzw. komór- pomieszczeń o szerokości 20m, wysokości 20m i długości ponad 100m. Wydobyta sól ma kryształy różnej wielkości, od cząsteczek wielkości pyłu po wielkie ziarna. Sól jest następnie mielona, przesiewana i czyszczona.

Sól warzona

Sól warzona jest oczyszczoną solą kamienną. Zawiera co najmniej 99,9% chlorku sodu. Sól warzona stosowana jako przyprawa oraz składnik wielu przetworzonych produktów spożywczych. Jej wartość spożywcza jest pogorszona o brak mikroelementów występujących w naturalnej soli kamiennej, natomiast smak poprawiony, bardziej słony w porównaniu z solą kamienną, która może mieć posmak gorzkawy. Sól warzona jest sztucznie wzbogacana o jod. Wydobycie soli próżniowej polega na wydobyciu tzw. solanki, z której poprzez odparowanie i krystalizację powstaje czysta sól jadalna. Wydobyta solanka odprowadzana jest do zbiorników po czym jest chemicznie klarowana. Następnie czysty roztwór soli doprowadza się do parownicy próżniowej, gdzie jest nagrzewana aż osiągnie temperaturę wrzenia. Sól krystalizuje się do drobnych kryształków z zawartością 2-3% wody, po czym jest suszona w temperaturze 200°C. W ten sposób uzyskuje się sól zawierającą ponad 99% NaCl.

Sól morska

Sól morska. Pierwsze wzmianki mówią o początkach produkcji soli morskiej już na początku II tysiąclecia. Ale jeszcze w epoce żelaza, sól morską uzyskiwano w następujący sposób: gotowano z wodą glinę i piaski pochodzące ze słonych bagien po to, aby otrzymać solankę. W XVI wieku, wraz z rozwojem handlu morskiego, liczba salin, czyli bagien solnych, nazywanych również odstojnikami, znacznie wzrosła. Ale to na początku XIX wieku produkcja soli morskiej osiągnęła najwyższy punkt. Szybko jednak, bo już pół wieku potem, w dobie nowopowstających kopalni soli, saliny straciły swoją pozycję. Sól morska jest bardziej wartościowa od soli kamiennej, ponieważ zawiera tylko 34% chlorku sodu i jest bogata w mikroelementy. Sól tę uzyskuje się metodą naturalną, przez odparowanie wody morskiej na słońcu w odstojnikach lub metodą sztuczną, w specjalnych odparownikach. W przypadku obu metod uzyskiwania soli morskiej, woda musi być podgrzana za pomocą energii słonecznej lub ognia. Im wyższa temperatura, w jakiej przebiega proces odparowywania, tym otrzymana sól jest delikatniejsza, bielsza i zawiera mniejszą ilość zanieczyszczeń. Morska sól ma naturalną zawartość jodu, ale jego zawartość wynosi, w zależności od miejsca wydobycia, zaledwie ok. 0,5 do 5mg/kg soli.